O nama

Centar za socijalnu skrb Benkovac je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021. godini.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, objavilo je dana 25. listopada 2021. godine javni poziv radi dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021. godini.

Više informacija  potražite na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html