Kontakti za sve informacije i upute glede postupanja  za  vrijeme  trajanja  bolesti COVID – 19

Telefonski brojevi putem  kojih  će  se  moći  ostvariti  kontakt i  dobiti  sve  informacije  i  upute  glede  postupanja  za  vrijeme  trajanja  bolesti   COVID – 19:

 

  • opći socijalni  rad: 023/638-765; 023/638-768;  023/684-115
  • obiteljsko- pravna  zaštita: 023/638-769; 023/638-770; 023/638-771
  • računovodstvo: 023/638-766; 023/681-190
  • administrativni  djelatnik: 023/638-767
  • ravnatelj: 023/684-116

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Sukladno  Odluci o  organizaciji  rada  centara  za  socijalnu  skrb  i  pružatelja  usluga  socijalne  skrbi  za  vrijeme  zrajanja  epidemije  bolesti  COVID-19  uzrokovane  virusom  SARS- CoV-2  dužni  smo  na  našoj  web  stranici  objaviti  upute  građanima  za  obraćanje  elektroničkim  putem, te  brojeve  telefona  na  kojima  će  moći  ostvariti  kontakt. Brojevi  tel. su 023-684115, 023684116, a  adresa  elektroničke  pošte  je  korisnik002@mdomsp.hr

 

 

Ravnateljica  CZSS Benkovac

Milka  Blekić,dipl.iur.

Nagrada za promicanje prava djeteta u 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2019. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

 

Više informacija na:

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Više informacija:

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Nove web stranice Centra

Poštovani posjetitelji,

dobro došli na nove web stranice Centra za socijalnu skrb Benkovac

 

Na našim internet stranicama pronaći ćete sve važne informacije o djelatnosti Centra za socijalnu skrb Benkovac, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, propise i zakone, obrasce i zahtjeve za ostvarivanje socijalnih prava.

Ukoliko nas želite kontaktirati možete nam se obratiti u našim prostorijama na adresi:

Centar za socijalnu skrb Benkovac

Ivana Meštrovića 8

23420 Benkovac

 

Ili putem telefona, e-maila i faksa:

Telefon: 023/681-143, 021/684-115

Fax: 023/681-143

e-mail: korisnik002@mdomsp.hr