Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Benkovac. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama(.docx), ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Benkovac, Ivana Maštrovića 8, 23420 Benkovac
  • donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Benkovac ili
  • poslati e-mailom na adresu korisnik002@socskrb.hr

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama, naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Izvješća