MISIJA:
Ustanova s javnim ovlastima od posebnog interesa koja svojim djelovanjem sprječava, ublažava i otklanja uzroke i stanja socijalne ugroženosti, te pruža potporu obitelji, naročito djeci i drugim osobama  koje  ne mogu brinuti same o sebi.

VIZIJA:
Poboljšanje kvalitete života korisnika socijalnih usluga, prevencija socijalne ugroženosti, socijalnog isključivanja i socijalne patologije na lokalnoj razini.