ORGANIZACIJA RADA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC

STRUČNI RAD  Centra za socijalnu skrb Benkovac podijeljen organiziran je po odjelima:

Odjel za novčane i druge pomoć, Odjel za odrasle osobe i Odjel za djecu, mlade i obitelj.

 

U ODJELU NOVČANIH I DRUGIH POMOĆI obavljaju se poslovi rješavanja o pravu na pomoć za uzdržavanje i jednokratnu pomoć, poslovi vezani za korisnike stalne pomoći i to: nabavu obveznih školskih udžbenika, financiranje međumjesnog prijevoza učenika, snašanje pogrebnih troškova i troškova  ogrjeva, te provođenja postupaka zabilježbe potraživanja i naknade štete. Poslove obavljaju socijalni radnik i pravnik.

 

ODJEL ZA ODRASLE  obavlja poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, psihički bolesnih osoba, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima, odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i žrtava trgovanja ljudima.  Poslove obavljaju socijalni radnik i pravnik.

 

ODJEL ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ obavlja poslove zaštite prava i dobrobiti djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece čiji roditelji privremeno nisu u mogućnosti skrbiti o njima, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, maloljetnih osoba pod skrbništvom i maloljetnika koji se zateknu u skitnji bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba, zaštite imovinskih interesa djece, poslove vezane za brak i odnose u braku, te poslove vezane za bavljenje udomiteljstvom. Poslove obavljaju socijalni radnik, psiholog i pravnik.

 

OSTALI POSLOVI u Centru za socijalnu skrb Benkovac:

 

Financijsko-računovodstvene poslove, administrativne poslove i izdavanje potvrda i uvjerenja obavljaju šef računovodstva, blagajnik i administrativni referent.