O nama

Centar za socijalnu skrb Benkovac je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Kontakti za sve informacije i upute glede postupanja  za  vrijeme  trajanja  bolesti COVID – 19

Telefonski brojevi putem  kojih  će  se  moći  ostvariti  kontakt i  dobiti  sve  informacije  i  upute  glede  postupanja  za  vrijeme  trajanja  bolesti   COVID – 19:

 

  • opći socijalni  rad: 023/638-765; 023/638-768;  023/684-115
  • obiteljsko- pravna  zaštita: 023/638-769; 023/638-770; 023/638-771
  • računovodstvo: 023/638-766; 023/681-190
  • administrativni  djelatnik: 023/638-767
  • ravnatelj: 023/684-116

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Sukladno  Odluci o  organizaciji  rada  centara  za  socijalnu  skrb  i  pružatelja  usluga  socijalne  skrbi  za  vrijeme  zrajanja  epidemije  bolesti  COVID-19  uzrokovane  virusom  SARS- CoV-2  dužni  smo  na  našoj  web  stranici  objaviti  upute  građanima  za  obraćanje  elektroničkim  putem, te  brojeve  telefona  na  kojima  će  moći  ostvariti  kontakt. Brojevi  tel. su 023-684115, 023684116, a  adresa  elektroničke  pošte  je  korisnik002@mdomsp.hr

 

 

Ravnateljica  CZSS Benkovac

Milka  Blekić,dipl.iur.