O nama

Centar za socijalnu skrb Benkovac je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Promjena e-mail adrese Centra za socijalnu skrb Benkovac

Obavještavamo Vas da je Centar za socijalnu skrb Benkovac promijenio e-mail adresu i glasi: korisnik002@socskrb.hr 

Kontakti za sve informacije i upute glede postupanja  za  vrijeme  trajanja  bolesti COVID – 19

Telefonski brojevi putem  kojih  će  se  moći  ostvariti  kontakt i  dobiti  sve  informacije  i  upute  glede  postupanja  za  vrijeme  trajanja  bolesti   COVID – 19:

 

  • opći socijalni  rad: 023/638-765; 023/638-768;  023/684-115
  • obiteljsko- pravna  zaštita: 023/638-769; 023/638-770; 023/638-771
  • računovodstvo: 023/638-766; 023/681-190
  • administrativni  djelatnik: 023/638-767
  • ravnatelj: 023/684-116