O nama

Centar za socijalnu skrb Benkovac je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Više informacija:

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Nove web stranice Centra

Poštovani posjetitelji,

dobro došli na nove web stranice Centra za socijalnu skrb Benkovac

 

Na našim internet stranicama pronaći ćete sve važne informacije o djelatnosti Centra za socijalnu skrb Benkovac, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, propise i zakone, obrasce i zahtjeve za ostvarivanje socijalnih prava.

Ukoliko nas želite kontaktirati možete nam se obratiti u našim prostorijama na adresi:

Centar za socijalnu skrb Benkovac

Ivana Meštrovića 8

23420 Benkovac

 

Ili putem telefona, e-maila i faksa:

Telefon: 023/681-143, 021/684-115

Fax: 023/681-143

e-mail: korisnik002@mdomsp.hr